Hotstone Massage

Dit is een massage waarbij het lichaam gemasseerd wordt met opgewarmde basalt stenen. Deze manier van het lichaam verwarmen en/of  masseren, wordt al sinds de oudheid toegepast door o.a. de Grieken, Romeinen, Inca’s. Warme stenen werden ook gebruikt bij diverse rituelen, of gebruikte ter voorkomen en behandeling van aandoeningen en ziekten. 

Maximaal tot rust komen? Dat is iets wat gegarandeerd lukt met de populaire hotstone massage! Allereerst worden de basalt stenen ondergedompeld in warm water. Daarna worden ze neergelegd op de aandachtsgebieden. Vaak is dit de rug. Hoewel de stenen een zekere druk geven wordt dit vaak ervaren als een aangename warmte en ontspanning. Na de legging van de hotstones wordt u verder gemasseerd met de warme stenen en eventuele warme olie.

Locatie

Marowijne 53, Dordrecht

Stuur een mail!

ellen @ ont-strezzz.nl

Bel voor vragen

06 - 54 60 23 45

PRIJZEN

Full Body Massage

60 Minuten

€ 45

90 MINUTEN

€ 55

MEEST GEKOZEN

BOEK NU

Uw behandeling
    document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );